juni 15, 2020

< 1 minuten

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

 

In de werkgroepen Erfrecht en Familierecht is notaris Koen van den Berg van Olenz Notarissen benoemd. Hij zit nu samen met samen met Sabine Heijning, notaris Monique Rombouts, kandidaat-notaris Mireille Bosscher, notaris Branko Reumkens en notaris Marjolein Gerrits-van der Aa in deze prestigieuze Internationale commissie. Koen van den Berg heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in internationale nalatenschappen, internationale verklaringen van erfrecht en internationaal familierecht. Bij Olenz Notarissen is voor deze internationale aangelegenheden een speciale kennisgroep opgezet, waar Koen leiding aan geeft. Deze benoeming onderstreept de bijzondere kennis die Koen met zijn team bij Olenz Notarissen toevoegt.

Overigens is notaris Isabelle Cox van Olenz Notarissen al jarenlang werkzaam in de internationale notariële werkgroep IT en Nieuwe Technieken. Zij werkt samen met notaris Martin Beenen in de werkgroep die automatisering en strategie voor het notariaat in Europa voor de komende 10 jaar ontwikkelt. Daarbij houden zij rekening met nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie.

Hieruit blijkt dat de kwaliteit en kennis van Olenz Notarissen in internationale aangelegenheden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt herkend en gewaardeerd. Daar zijn wij trots op.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Een vraag over

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

Stel direct uw vraag.