23 december , 2019

< 1 minuten

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

 

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste €126.723 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Voormelde tarieven gelden voor hetgeen de betreffende verkrijger ontvangt boven de hierna genoemde vrijstelling van de betreffende verkrijger.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 661.328
Invalide kind (onder voorwaarden)€ 62.830
Kind€ 20.946
Kleinkind€ 20.946
Ouders€ 49.603
Overige verkrijgers€ 2.208

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€5.515
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€26.457
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden)€55.114
Eénmalige verhoging voor kind of overige verkrijgers (18-40 jaar) i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)€103.643
Overige verkrijgers€ 2.208

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.102.209. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel, Koen van den Berg of Stephanie Dekker

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020?

Stel direct uw vraag.