Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

 

Tarieven

Partners en kinderen betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste €126.723 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Voormelde tarieven gelden voor hetgeen de betreffende verkrijger ontvangt boven de hierna genoemde vrijstelling van de betreffende verkrijger.

Vrijstellingen erfbelasting

Partner€ 661.328
Invalide kind (onder voorwaarden)€ 62.830
Kind€ 20.946
Kleinkind€ 20.946
Ouders€ 49.603
Overige verkrijgers€ 2.208

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind€5.515
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar€26.457
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden)€55.114
Eénmalige verhoging voor kind of overige verkrijgers (18-40 jaar) i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)€103.643
Overige verkrijgers€ 2.208

Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.102.209. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.

Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Stokkel, Koen van den Berg of Stephanie Dekker

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020?

Stel direct uw vraag.