december 21, 2020

2 minuten

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2021

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2021

De overheid heeft aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2021 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2021 is overleden.

 

Vrijstellingen erfbelasting

Partner 
€ 671.910
Invalide kind (onder voorwaarden)  
€   63.836
Kind€   21.282
Kleinkind
€   21.282
Ouders
€   50.397
Overige verkrijgers 
€     2.244

Erft u het voormelde bedrag of minder, dan bent u geen erfbelasting verschuldigd. Let op, de erfrechtelijke verkrijgingen van partners die een erfenis van dezelfde erflater krijgen worden als één persoon aangemerkt.
Erft u meer, dan gelden voor het meerdere de hierna genoemde tarieven.

Vrijstellingen schenkbelasting

Kind 
€ 6.604
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar 
€ 26.881
Eénmalige verhoging voor kind 18-40 jaar i.v.m. studie (onder voorwaarden)                                
€ 55.996
Eénmalige verhoging voor kind of overige verkrijgers (18-40 jaar) i.v.m. eigen woning (onder voorwaarden)          
€ 105.302
Overige verkrijgers
€ 3.244

Krijgt u het voormelde bedrag geschonken of minder, dan bent u geen schenkbelasting verschuldigd. Let op, alle schenkingen in een kalenderjaar worden bij elkaar opgeteld. Hetzelfde geldt voor partners die ieder een schenking van dezelfde schenker krijgen, die worden als één persoon aangemerkt.
Krijgt u meer geschonken, dan gelden de volgende tarieven.

Tarieven erf- en schenkbelasting
Partners en kinderen betalen over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.
Kleinkinderen betalen over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 128.751 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Ondernemingsvermogen
Voor ondernemingsvermogen geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.119.845. Voor deze vrijstelling gelden diverse voorwaarden, onder andere ten aanzien van de periode waarover de onderneming tot het vermogen van de schenker/erflater behoorde en ten aanzien van de voortzetting van de onderneming door de verkrijger.
Wij zijn gespecialiseerd in zowel de civiele kant als de belastingtechnische kant ten aanzien van schenkingen en erfenissen en wij hebben derhalve ruime ervaring in de toepassing van de diverse vrijstellingen. Ook de Inkomstenbelasting aspecten zijn hierbij belangrijk en ook die betrekken wij in onze advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen van den Berg, Leonie Stokkel of Stephanie Dekker.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Een vraag over

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2021

Stel direct uw vraag.