15 juni , 2020

< 1 minuten

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

In de werkgroepen Erfrecht en Familierecht is notaris Koen van den Berg van Olenz Notarissen benoemd. Hij zit nu samen met samen met Sabine Heijning, notaris Monique Rombouts, kandidaat-notaris Mireille Bosscher, notaris Branko Reumkens en notaris Marjolein Gerrits-van der Aa in deze prestigieuze Internationale commissie. Koen van den Berg heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in internationale nalatenschappen, internationale verklaringen van erfrecht en internationaal familierecht. Bij Olenz Notarissen is voor deze internationale aangelegenheden een speciale kennisgroep opgezet, waar Koen leiding aan geeft. Deze benoeming onderstreept de bijzondere kennis die Koen met zijn team bij Olenz Notarissen toevoegt.

Overigens is notaris Isabelle Cox van Olenz Notarissen al jarenlang werkzaam in de internationale notariële werkgroep IT en Nieuwe Technieken. Zij werkt samen met notaris Martin Beenen in de werkgroep die automatisering en strategie voor het notariaat in Europa voor de komende 10 jaar ontwikkelt. Daarbij houden zij rekening met nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie.

Hieruit blijkt dat de kwaliteit en kennis van Olenz Notarissen in internationale aangelegenheden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt herkend en gewaardeerd. Daar zijn wij trots op.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Tarieven en vrijstellingenschenk- en erfbelasting 2020

Voorlopig heeft de overheid aangegeven dat de volgende tarieven van toepassing zijn als u in 2020 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2020 is overleden.

Een vraag over Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.?

Stel direct uw vraag.