25 februari , 2019

< 1 minuten

Mr. Koen van den Berg beëdigd als toegevoegd notaris per 13 februari 2019

Per 13 februari 2019 is mr. Koen van den Berg beëdigd als toegevoegd notaris bij Olenz notarissen te Veenendaal. 

mr. Koen van den Berg werkzaam bij Olenz Notarissen Veenendaal

Als specialist in het (internationale) familie- en erfrecht houdt hij zich dagelijks bezig met het adviseren over en het plannen van vermogensovergang tussen verschillende generaties (Estate Planning). Koen heeft een schat aan kennis in bijvoorbeeld samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, testamenten, overeenkomsten en complexe nalatenschappen.

Met de nieuwe functie van Koen binnen Olenz Notarissen als toegevoegd notaris bestaat ons kantoor nu uit 3 notarissen, 2 toegevoegd notarissen en 12 kandidaat notarissen.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

Een vraag over Mr. Koen van den Berg beëdigd als toegevoegd notaris per 13 februari 2019?

Stel direct uw vraag.