22 augustus , 2013

< 1 minuten

De auditrapportage

Je zou er verlegen van worden… Olenz heeft een vracht aan complimenten mogen incasseren na aanleiding van een collegiale toetsing van De KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Eind maart werd ons kantoor aan de tand gevoeld door een speciale auditcommissie. De conclusie liegt er niet om: ‘de opdrachtcyclus wordt professioneel afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven’.

Voldaner dan voldaan aan verplichtingen

De KNB hanteert een systeem om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: het peer review. Hierbij wordt ieder notariskantoor verplicht eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) getoetst. Uitgangspunt is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt. Een spannende happening voor ons kantoor want de uitkomst is allerminst vrijblijvend en tekortkomingen worden hard aangepakt.

Grondig en

De toetsing behandelt maar liefst 19 criteria. De commissie baseert haar rapportage op kantooronderzoek, het inzien van stukken en gesprekken met verschillende medewerkers. Een aantal in het oog springende resultaten die we met trots delen: Allereerst de aandacht die Olenz heeft voor kwaliteit- en integriteit gerelateerde vraagstukken. Verder blijken onze medewerkers uiterst tevreden met de mogelijkheden die Olenz biedt om zich te ontwikkelen. En dan nog de dilemma’s, voor zover die er zijn… Ze blijken door het onderlinge overleg en de korte lijnen op kantoor eenvoudig intern op te lossen.

Bij gebrek aan aandachtspunten

De auditoren konden uitsluitend een compliment aan het kantoor geven over de wijze van praktijkuitoefening. Hulde en dank dus aan ons ‘jonge team van gemotiveerde notarissen en gemotiveerd personeel, die op uitstekende wijze het notariaat beoefenen’. Het kan ons kantoor alleen maar meer motiveren om kwaliteit te blijven leveren!

De auditrapportage

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Olenz notarissen is vanaf heden vertegenwoordigd in twee werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa.

De KNB heeft extra (kandidaat-)notarissen als vertegenwoordigers benoemd voor de werkgroepen van de Raad van Notarissen in Europa, de CNUE. De beroepsorganisatie wil op deze manier meer specialisten betrekken bij de buitenlandse lobby.

RICHTLIJNEN VANWEGE COVID 19 (CORONAVIRUS)

Covid 19 richtlijnen van het RIVM en de regering. Wat betekent dat voor U en ons kantoor?

Kun je jouw legitieme portie opeisen als er geen geld in de nalatenschap aanwezig is?

Kan een legitimaris betaling vorderen van diens legitieme portie in een nalatenschap van zijn ouder als er geen liquide middelen aanwezig zijn om deze uit te kunnen voldoen?

Een vraag over De auditrapportage?

Stel direct uw vraag.