22 augustus , 2013

< 1 minuten

De auditrapportage

Je zou er verlegen van worden… Olenz heeft een vracht aan complimenten mogen incasseren na aanleiding van een collegiale toetsing van De KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Eind maart werd ons kantoor aan de tand gevoeld door een speciale auditcommissie. De conclusie liegt er niet om: ‘de opdrachtcyclus wordt professioneel afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven’.

Voldaner dan voldaan aan verplichtingen

De KNB hanteert een systeem om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: het peer review. Hierbij wordt ieder notariskantoor verplicht eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) getoetst. Uitgangspunt is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt. Een spannende happening voor ons kantoor want de uitkomst is allerminst vrijblijvend en tekortkomingen worden hard aangepakt.

Grondig en

De toetsing behandelt maar liefst 19 criteria. De commissie baseert haar rapportage op kantooronderzoek, het inzien van stukken en gesprekken met verschillende medewerkers. Een aantal in het oog springende resultaten die we met trots delen: Allereerst de aandacht die Olenz heeft voor kwaliteit- en integriteit gerelateerde vraagstukken. Verder blijken onze medewerkers uiterst tevreden met de mogelijkheden die Olenz biedt om zich te ontwikkelen. En dan nog de dilemma’s, voor zover die er zijn… Ze blijken door het onderlinge overleg en de korte lijnen op kantoor eenvoudig intern op te lossen.

Bij gebrek aan aandachtspunten

De auditoren konden uitsluitend een compliment aan het kantoor geven over de wijze van praktijkuitoefening. Hulde en dank dus aan ons ‘jonge team van gemotiveerde notarissen en gemotiveerd personeel, die op uitstekende wijze het notariaat beoefenen’. Het kan ons kantoor alleen maar meer motiveren om kwaliteit te blijven leveren!

De auditrapportage

Voor de klantTop secret: de oprichting van NSC

Zaterdagochtend 19 augustus 2023. In het diepste geheim komen de oprichters van NSC, de partij van Pieter Omtzigt, bij elkaar op het kantoor van Olenz Notarissen in Veenendaal. Er heerste hoogspanning, blikt NSC-bestuurder Kilian Wawoe terug.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over De auditrapportage?

Stel direct uw vraag.