25 oktober , 2016

< 1 minuten

Arnaud Wilod Versprille 25 jaar werkzaam bij Olenz notarissen

Op 15 oktober 1991 begon Arnaud Wilod Versprille als pas afgestudeerd kandidaat-notaris zijn werkzame leven bij Olenz notarissen (destijds Oude Luttikhuis en Zwaan notarissen).

Het lijkt voor hem als de dag van gisteren maar het was 15 oktober jl. toch al 25 jaar geleden.

Uiteraard hebben we dit heugelijke feit op kantoor gevierd.

Arnaud Wilod Versprille 25 jaar werkzaam bij Olenz notarissen

Mededeling: Tijdelijke Onbereikbaarheid

Op maandag 6 november tussen 8.30 en 13.30 uur zijn we niet bereikbaar vanwege gepland elektriciteitsnetwerkonderhoud. Onze excuses voor eventuele overlast. Voor dringende zaken, neem contact met ons op vóór of na de onderhoudstijden of e-mail ons.

De Warmte- en Woningwet in het kader van Duurzame Energieprojecten

Duurzame energie is actueler dan ooit. Wilt u nu uw kennis vergroten over de Warmte- en Woningwet? Op deze Masterclass behandelen notaris Arnaud Wilod Versprille en advocaat Marijn Huijbers de juridische aspecten die komen kijken bij warmtelevering middels een duurzaam warmtenet.

Opstalrecht voor duurzame installatie

Voorstel opstalrecht ‘duurzaam’ Dit voorstel wordt binnenkort naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden.

Prof. mr. dr. Björn Hoops verbindt zich aan OLENZ Notarissen als juridisch adviseur

Prof. mr. dr. Björn Hoops heeft zich verbonden als juridisch adviseur op het gebied van Duurzaamheid.

Een vraag over Arnaud Wilod Versprille 25 jaar werkzaam bij Olenz notarissen?

Stel direct uw vraag.